HEM

Sverige för UNHCR

Näst på tur att få ordning på avtal och kontrakt är insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR. På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, arbetet med att skydda människor som flyr från krig och förföljelse. UNHCR delar ut akut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och skapar lösningar en bättre framtid.

https://sverigeforunhcr.se/