HEM

Vi välkomnar Praktikertjänst Psykiatri AB som kundföretag

Från och med oktober ansluter Praktikertjänst Psykiatri AB som användarföretag i Deal Manager. Praktikertjänst Psykiatri AB har nio mottagningar i Stockholm och är ett av de största dotterbolagen inom Praktikertjänst AB. På Praktikertjänst Psykiatri arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, psykoterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och skötare. Antalet medarbetare är cirka 450 stycken. http://www.praktikertjanstpsykiatri.se