HEM

Årets Nobelpris i ekonomi aktualiserar förbättrad avtalshantering

Oliver Hart och Bengt Holmström, båda verksamma i USA, delar årets Nobelpris i ekonomi till Alfred Nobels minne för sina teorier om kontrakt.

- Kontrakt har alltid funnits , men pristagarna har rett ut de teoretiska grundvalarna för kontrakten, säger Mats Persson, professor vid Stockholms universitet och medlem i priskommittén som föreslagit pristagarna.

- Ett bra kontrakt är tydligt, enkelt, och lättbegripligt enligt den nyblivne Nobelpristagaren Bengt Holmström, professor på Massachusetts Institute of Technology.

Det finns många fördelar med att de kontrakt man tecknar i en organisation är enkla, tydliga och lättbegripliga.

- Det ger den avtalsansvarige möjlighet att aktivt och transparant förvalta värdena i överenskommelsen med den andra parten och vidta eventuella åtgärder som avrop, ändring, omförhandling och uppsägning med bästa möjliga resultat, säger Andreas Haglund, VD i Deal Management Nordic AB.

Källa: TT och Deal Management Nordic AB