HEM

Deal Management expanderar genom förvärv

Deal Management Nordic AB har förvärvat samtliga aktier i det onoterade bolaget Contract Trading Marketplace CTM AB. Förvärvet är ett led i företagets plan att etablera sig som Skandinaviens ledande aktör inom avtalshantering.

- "CTM AB har den tekniska plattform och kompetens vi behöver för att kunna tillgodose vår marknad med spetsprodukter även i framtiden. Detta är absolut nödvändigt om vi skall kunna positionera oss som Skandinaviens ledande aktör inom avtalshantering", säger Mattias Sjunnesson, vd för Deal Management Nordic AB.

Köpet av CTM AB innebär att Deal Management Nordic AB nu breddar sin produktportfölj ytterligare. En direkt
effekt blir att man ökar antalet sysselsatta med ca 50 % under 2014-2015.