HEM

Akademikerförsäkring

Vi välkomnar Akademiker Försäkring AB som nytt kundföretag i Mars 2018. Akademikerförsäkring är en försäkringsförmedlare vars främsta uppgift är att tillgodose behoven hos medlemmarna i de anslutna fackliga organisationerna. 

https://www.akademikerforsakring.se/