HEM

#1 Utse avtalsansvarig

checklist - Copy.png

Avtalsansvar 

Vem i organisationen bär ansvar för att ett avtal ska sägas upp, förlängas eller omförhandlas? En förutsättning för att avtalshanteringen skall fungera är att alla som på något sätt berörs av organisationens avtal och kontrakt skall ha tillgång till dessa. 

Men vem är ytterst ansvarig och hur kommunicerar man inför att action ska tas på ett avtal?

Ta hjälp av Deal Manager

Genom att använda en digital tjänst för avtalshantering som Deal Manager underlättas hanteringen avsevärt. Både att utse ansvarig och för ansvarig att fullfölja sitt ansvar. När ett avtal skapas väljer man ut vilken användare i organisationen som skall vara ansvarig för avtalet.

Den som utses får viktig information gällande avtalet direkt i sin mejlinkorg och man identifierar med en sökning i Deal Manager enkelt och effektivt vilka avtal man själv/ eller en annan person har ansvar för.